Штип

Coat of Arms of municipality of Stip, Republic of Macedonia

Click on the image to enlarge!

Грб на општина Штип, Република Македонија

Тврдина Исар

Кликнете на сликата за целосен размер!

No comments: