Знаме на Младотурската револуција

Знаме извезено по нарачка на Гого Кратовалиев од скопски еснафи (?) во чест на младотурската револуција (1908 година), во којашто учествувале и неколку македонски чети.

Денес се чува во Музеј на Македонија - Скопје

На знамето е присутна полумесечина и осмокрака ѕвезда, а околу симболот во круг е испишано: "Да живее свободата, да живее народа"

На долниот дел стои текстот: "Да живее отечеството"

No comments: