Порой - 2 Август, 1908 година

Весник "Порой" 2 Август, 1908 година

Дописка добиена во редакцијата на еден весник од главниот град.

во неа јасно се гледа разликата помеѓу Македонците и Бугарите.

Кликнете на сликата за целосен размер!

Click on the image to enlarge!

No comments: