USA - Macedonian friendship

Банери со белоглавиот орел (Bald Eagle), знамето на САД и македонското знаме, за пријателството меѓу овие две земји.
No comments: