Планино Пирин планино

ПЛАНИНО, ПИРИН ПЛАНИНО

Планино, Пирин планино
многу си Пирин убава. х2
Ееј, еј, ej, еј, ееј, еј, ej, еј
многу си Пирин убава. х2

По твојте треви зелени
пасат ми магли овчички. х2
Ееј, еј, ej, еј, ееј, еј, ej, еј
пасат ми магли овчички. х2

Под твојте сенки дебели
јунаци потсклон наоѓаат. х2
Ееј, еј, ej, еј, ееј, еј, ej, еј
јунаци потсклон наоѓаат. х2

На сека гранка берданка,
до сека вода, војвода х2
Ееј, еј, ej, еј, ееј, еј, ej, еј
до сека вода војвода. х2

Ансамбл Билјана

No comments: