Запеј песна Македонко

ЗАПЕЈ ПЕСНА МАКЕДОНСКО

Запеј песна Македонко
ти испрати голем поздрав надалеку,
поздрави браќа, сестри на три страни
од Охрид до Пирин дур до Солуна.

Твојта песна Македонко
ќе расплаче многу срца разделени,
невидени браќа, сестри многу години
со тие граници разделени.

Запеј песна Македонко
да се зберат браќа, сестри Македонци,
сите ние да запејме, да се чуе
од Охрид до Пирин, дур до Солуна.

Петранка Костадинова

No comments: