Мапа на Македонија - И. Кушев

Карта на етно-географска Македонија прикажана на картичка издадена во 1922 година.

Над картата на Македонија е прикажан велешкиот илинденец Илија Кушев (1896-1922). Околу него има венец од дабови гранки прицврстени со црвена лента.

Кликнете не сликата за целосен размер! Click on the image to enlarge!

No comments: