Alexander the Great - Arrian

Историја на експедицијата на Александар Велики и освојувањето на Персија - Аријан

ARRIAN'S HISTORY OF THE EXPEDITION OF ALEXANDER THE GREAT, AND CONQUEST OF PERSIA.

London, 1813

No comments: