The Winchester News - Dec 31 1908

Macedonians noted in
The Winchester News

1908 December 31

Page 3

The MACEDONIANS, Servians and Bulgarians celebrate the New Year, perhaps less elaborately, lso on the same day as their Greek and Russian coreligionists.

Click on the image for full size! Кликнете на сликата за целосен размер!

1 comment:

Anonymous said...

“1909 – Четири Прослави на Нова Година”

“1909 – Четири Прослави на Нова Година” е име на статија објавена во повеќе американски весници во периодот декември 1908 – јануари 1909. Се работи за статија во која се обработуваат различните дати и начини на кои се прославува Нова Година кај повеќе народи и религиозни групи кои имаат своја емиграција во САД (Оние кои ја слават според Јулијанскиот Календар (т.е. според стар стил) – 14 Јануари, Кинезите – 13 Февруари, Муслиманите – 14 Февруари и Евреите – средината на септември).

Но она што е од клучен интерес за нас и причината поради која го пишувам овој пост е тоа што во рамките на оние народи кои ја слават Нова Година според Јулијанскиот календар, како посебен етникум се наведени и Македонците покрај Грците, Русите, Србите и Бугарите. Оваа статија покажува дека во тој период американскиот печат и жителите на САД биле свесни за нашето постоење како Македонци и покрај сите негаторските тврдења на нашите соседи.

Оваа статија била објавена во следните весници:
- The Nebraska advertiser, 25 Декември 1908, страна 7
- The Spanish Fork press, 31 Декември 1908, страна 7
- The Winchester news, 31 Декември 1908, страна 3
- Warren sheaf, 31 Декември 1908, страна 2
- The Alliance herald, 31 Декември 1908, страна 4
- The Holt County sentinel, 01 Јануари 1909, страна 2