Anarchy in Macedonia

Anarchy in Macedonia

NY Times,
October 18, 1901

Click on the image for full size!

Анархија во Македонија

Њујорк Тајмс
18 октомври, 1901

Кликнете на сликата за целосен размер!

No comments: