Знамето на Македонија - 1992 4

За знамето на Р. Македонија од 1992 година 4
За неоснованото барање на Грција за промена на знамето на Р. Македонија од 1992 година, четврт дел

No comments: