Macedonian refugee - 1903

This is an official passenger record issued to immigrants that came to the Ellis Island port of the USA at the beginning of the XX-th century.

The data clearly shows the name, surname, place of residence and ETHNICITY-NATIONALITY of the passenger.

In this case this record clearly shows the arrival of a MACEDONIAN man from Sveta Petka in Macedonia, in October of the year 1903, which means he was a direct refugee from the MACEDONIAN-Ilinden Insurection..!

Ова е официјален патнички документ издаден на емигрантите што доаѓале на пристаништето Елис Ајленд во САД на почетокот на 20 век.

Информациите јасно содржат име, презиме, место на живеење и ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ-НАЦИОНАЛНОСТ на патникот.

Во овој случај документот јасно прикажувадоаѓање на МАКЕДОНЕЦ од Света Петка, во Македонија, во месец Октомври од 1903 година, што значи дека тој бил директен бегалец од МАКЕДОНСКОТО-Илинденско Востание..!!!

Преземено од Sveti Pavle

No comments: