Ах каде е мојто либе

АХ КАДЕ Е МОЈТО ЛИБЕ

Ах каде е мојто либе,
дали мисли тој на мене?
Јас за него само венам,
и за него ќе умрам.

Коленичев јас пред него,
и со солзи на очите.
Кажи, кажи верно либе,
кого љубиш освен мене?

Зошто кажа ти пред мама
каде бевме ние двајца?
Ако либе те излажам,
подобро е јас да умрам.

Блазе оној којшто љуби,
кој што љуби верно либе.
Tој бесценет камен носи
и е верен дур до гроба.

Алексо ДимовАни Малинкова и Зоран ЏорлевВиктор МасторидисГлоријаДаниела КалаџијскаДеси Добрева и Ку Ку БендЕлена ВелевскаИскра Трпева и Зоран ЏорлевЈасмина и БолеробендКате и Зоран ЏорлевНели ПетковаСања ЛефковаСузана Спасовска и Зоран Џорлев

No comments: