Како што е таа чаша полна со вино

КАКО ШТО Е ТАА ЧАША ПОЛНА СО ВИНО

Како што е таа чаша полна со вино x2
Taka e и мојто срце полно с јадови. x2

Дај да пијам мила мајко, да се опијам. x2
Jaдовите мила мајко да заборавам. x2

Ja послушај мили синко стара си мајка. x2
И да пиеш мили синко фајде си нема. x2

Tуку земи мили синко пушка берданка, x2
па си оди мили синко горе в планина.
Taму ти е мили синко верна дружина.

Блага Петреска и Душко ГеоргиевскиMitan ProjectПетранка Костадинова Селимова ЖелчевскиЦветанка Ласкова

No comments: