Зедов жена мрзелива

ЗЕДОВ ЖЕНА МРЗЕЛИВА

Зедов жена мрзелива,
дејгиди де, дејгиди де.
Се погоди болникава,
дејгиди де, дејгиди де.

Ја заведов на докторот,
дејгиди де, дејгиди де.
Доктор вика: фајде нема,
дејгиди де, дејгиди де.

Ја заведов право дома,
дејгиди де, дејгиди де.
Мрза има, фајде нема,
дејгиди де, дејгиди де.

Па си зедов едно дрво,
дејгиди де, дејгиди де.
Десет удри, едно брои,
дејгиди де, дејгиди де.

Стана жена, си оздраве,
дејгиди де, дејгиди де.
Мрза нема, фајде има,
дејгиди де, дејгиди де.

Никола Бадев

No comments: