Знамето на Македонија - 1992 2

За знамето на Р. Македонија од 1992 година 2

За неоснованото барање на Грција за промена на знамето на Р. Македонија од 1992 година, втор дел

No comments: