Radnicke Novine - 1903

"...Достојна на оние што ја подготвиле, верен израз на гнилоста на официјалните патриоти, точен отпечаток на нашата лакома буржоазија којашто бара освојувања, но за нив не сака да се заложува. Резолуцијата е срамно сведоштво за моралниот пад на нашата буржоазија и на нашите официјални патриоти. Таму воедно се бара чување на суверенитетот на Султанот, мандат на балканските заинтересирани држави да воведат ред и мир во Стара Србија и Македонија."

uvodnik "Patriotski Podvig", Radnicke Novine 44, 22. VIII 1903

Откриено од Misirkov

No comments: