Ljubljanske novice - 1903

Каде сме, та во Австрија да не смееме да зборуваме за турските ѕверства?... Дали стигнавме толку во Австрија толку далеку, што владата сака да угаси секоја појава на симпатии за нашите сиромашни браќа?

Ниедно предавање не би можело да влијае општественоста така како што влијаеше таа забрана и сметаме дека ќе дојде до патот, кога Љубљана, како средиште не словенечката нација, ќе го издигне својот глас за несреќните словенски браќа на Балканот, да обрне внимание на државата и нејзината должност.

Мислиме и прави сме ако тврдиме дека вчерашната забрана беше направена заради тоа, да не им се истапи уште еднаш словенечкиот народ за праведното дело и за кое на извесни кругови не им е пријател сложниот настап на Словенците.

...Браќата на Балканот да го чујат гласот на Словенците пред се, во голема бројност да се огласиме на поканата на словенечкиот одбор за македонските бегалци..."

"Slovenec" 283, 7. XII. 1903, str 3-4 - Ljubljanske novice

2 comments:

Anonymous said...

Kakvi Sloveni? Neli takvi nemalo vo Makedonija?

Anonymous said...

... словени или руси , украинци ... учествувале во походот на АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНЕЦОТ ... официјален сајт на историјата на руската армија ... :) ))) ...
... и тие говореле МАКЕДОНСКИ :) ))) ... СЛОВЕНЦИТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ :О ...