Д-р Огист Форел - цитати

Цитати од големиот хуманист професорот по психијатрија д-р Огист Форел од кои недвосмислено се гледа дека тој се залагал за формирање на независна држава Македонија составена од трите нејзини дела Вардар, Егеј и Пирин, кои во тоа време биле окупирани од Југославија, Грција и Бугарија.

"Македонија мора да биде ослободена и во најскоро време да стане независна држава од Грција, од Југославија и од Бугарија. Таа досега до волно страдаше од соперништвата на овие три земји, кои и сам ги запознав престојувајќи таму во 1910 година... Не. Доста беше! Етничките, како и верските и јазичните малцинства би требало да бидат насекаде почитувани и праведно застапени. На Балканот сегашните влади ги газат спомнатите малцинства. Верувам во можноста за Балканска федерација под други влади, кои би биле навистина демократски, социјални и либерални, што би ги почитувале еднаквите права на сите, мажи, жени и деца. За да се постигне таа цел, секој поединец треба да научи да му ги подредува своите интереси на социјалното добро и на нашата човечка заедница. Меѓу другото, секој државен министер треба да знае дека еднаш мора да се врати во обичните редови. Долу тираните, било да се крвници или не!" - Писмен одговор од д-р Огист Форел до Балканска федерација. 1910 година

No comments: