Novi Hrvatski Radnik - 1904

"Хрвати!

Нашата слобода ни е мила, за неа речиси илјада години се бориме и крвариме со различни душмани, та така и македонскиот народ не сака потчинување, туку сака да биде свој на своето, слободен и независен: Македонија на Македонците!

Оној кој ќе отиде во служба на големите сили за подреденост и окупација на Македонија, тој се стреми за затварање на македонските права и слободи, по планините и селата да го убива невиното население што се бори за својата земја.

Ние Хрватите да го чуваме својот дом, за него да се грижиме, и да не се залетуваме за капларската чест, бидејќи и дома ќе имаме леб ако работиме. Да се угледаме на Македонците, та да се грижиме што ќе стане со нашата крвава и тажна земја. Начечно: не во Македонија! "

"Мацедонски жандари", Novi Hrvatski Radnik 2, 25. I. 1904, стр. 4, објавено и во Novi List

Откриено од Misirkov

No comments: