Мустафа Кемал Ататурк - цитати

Кемал Мустафа - Ататурк, таткото на модерна Турција и неговата поврзаност со Македонија и со Македонците.

"The Father of All the Turks (who left no legitimate heirs) was born in 1881 in Salonika, then part of the Ottoman Empire, of a mild Albanian father and a forceful Macedonian mother." - http://www.time.com/

"Доаѓањето на Мустафа Кемал Ататурк во Софија во 1913 година среде Македонците создаде голема радост... Македонците се зближија и се спријателија со Мустафа Кемал, кого впрочем го сметаа и за свој сограѓанин, бидејќи тој беше роден во Солун... Од сите емигрантски организации што дејствуваа во Софија, Мустафа Кемал реши да соработува единствено со левицата на ВМРО предводена од Сандански, а која немаше никакви империјалистички претензии кон Османлиската Империја и која мислеше дека ако ги поддржува Турците, во иднина во својата борба ќе може да смета на турска помош и поддршка" - според Алтан Делиорман.

"Османската империја треба да ги промени своите граници т.е. да се повлече на етничките граници на турскиот народ и да се формира турската национална држава. Ако Османската империја самата ги промени своите граници, тоа ќе го стори во своја и во ползата на турскиот народ. Ако нив ги променат европските сили и соседните балкански држави, тоа ќе го направат на штета на Османската империја и турскиот народ. На териториите кои ќе останат надвор од границите на турската држава меѓу кои се наоѓаат Македонија и Албанија, прво да им се даде автономија, а подоцна и целосна независност." - Кемал Ататурк според Б. К. Чаглар и А. Н. Каскати.

No comments: