Цветините очи черешови

ЦВЕТИНИТЕ ОЧИ ЧЕРЕШОВИ

Цветините очи черешови
сношти ги видов расплакани.
Цветано моме убаво
што си ми Цвете нажалено?

Дал ти е мајка умрела
или е болен татко ти,
или те тебе посвршија
за тоа либе што несакаш?

Нит ми е мајка умрела
ниту е болен татко ми,
либето војник ми замина
во таа града Битола.

Од него писмо јас немам
зато сум толку нажалена.
Зато сум толку нажалена
нажалена расплакана.

Анета и група МоликаВиолета ТомовскаДует ПавловскиПепи БафтировскиСузана и Наум

No comments: