Карта на Македонија - CNN

Карта и факти за Македонија според CNN. Јасно се гледа дека името на земјата е Македонија (Macedonia)

No comments: