Нова Зора

Нова Зора е весник на Македонците од Грција кој за првпат излезе во мај, годинава.

Лево можете да ја видите насловната страница на првиот број. Кликнете на сликата за поголем размер!

Nova Zora (New Dawn) is a newspaper of the Macedonians in Greece. It is published for the first time in May 2010. Click on the image for full size!

1 comment:

Mar said...

Огромно честито за луѓето кои се дрснаа да го издадат весникот. Голем чекор за македонците во Грција. Многу луѓе не знаат дека дека да бидеш Македонец во Грција е како да живееш под земја. Ги ризикувате животите за ова, но само напред. Тоа е нашата борба.