Македонски буквар во Грција

Македонски буквар во Грција отпечтен во 1926 година

Македонски буквар во Грција отпечтен во 1926 година. Историските факти сведочат во полза на нашето малцинство во Грција Линк

No comments: