Грчка нелојалност

Грчка нелојалност - Политика, Белград, 24 јуни 1925 година

"Грчката влада не може да ни забележи што и обрнуваме внимание на фактот дека словенските населби во Западна Македонија - 250 до 300 илјади луѓе - се најнесреќното национално јазично малцинство на светот, затоа што покрај имотната безбедност, што е сведена на нула, покрај личната безбедност што исто така е загрозена, оваа компактна маса денес нема ни една црква и ниту едно училиште на свој мајчин јазик, што го имало и под Турците..."

No comments: