Грција ја призна Македонија

Грција ја призна Македонија во 1982 со резолуција на ОН

Грција ја призна Македонија во 1982 со резолуција на ОН Линк

No comments: