И ние деца сме на Македонија

И НИЕ ДЕЦА СМЕ НА МАКЕДОНИЈА

И ние деца сме на мајката земја,
на мајката земја, на Македонија.
На нашата земја, на Македонија.

И ние имаме право да живејме,
како и другите живот што живеат.
А ние страдавме, гладни умиравме.

Живот не жалевме, младост си дававме,
за наши правдини смели умиравме.
Парола имавме: Смрт или Слобода.

И ние деца сме на мајката земја,
на мајката земја, на Македонија.
На нашата земја, на Македонија.

Живот не жалевме, младост си дававме
за наши правдини смели умиравме.
Парола имавме: Смрт или Слобода,
Смрт или Слобода за Македонија. x2

Васка ИлиеваЈонче ХристовскиСашо Гигов - Гиш

No comments: