Земјо Македонска

Земјо Македонска е македонска народна песна, сметана за неформална македонска химна. Песната има неколку варијанти.

Земјо Македонска

Земјо Македонска,
поздравјавам те! 2х
Земјо Македонска,
земјо турско-ропска Македонијо
уважавам те. x2

Уважавам твојте Македонијо
гори високи. х2
Горите висојте
и во теб херојте Македонијо
што ги раѓаш ти. x2

По теб се белеjат Македонијо,
безбројни стада. х2
Стадата белеат,
а гроздои зрејат Македонијо,
по твој ридови. x2

Ништо не те плаши Македонијо,
на овој бели свет. x2
Кој душман ќе влезе
жив нема да излезе Македонијо,
ти го ставаш в гроб. х2

Васка ИлиеваВладо ЈаневскиСимеон Гугуловски

No comments: