Битола, мој роден крај

БИТОЛА МОЈ РОДЕН КРАЈ

Битола, мој роден крај,
во тебе сум родена, за мене си рај.

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пеам.

Многу градови, села јас пројдов,
како тебе мил за мене нигде не најдов.

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пејам.

Уште како дете по тебе одев боса,
во тебе пораснав граде, јас не сум ти гост.

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пеам.

Има ли кој, граде мој,
збогум да ти каже, да не заплаче?

Битола, мој роден крај,
јас те сакам од срце знај.
Битола мој роден крај,
јас те сакам, за тебе пеам.

Благој Петров КараѓулеВанчо ДојранлиевВиолета ТомовскаЕлена ВелевскаМитанПетранка Костадинова

No comments: