Македонски грб од 1515-1650

Германски грбовник 1515-1650. Прва слика - грбови на трите добри пагански кралеви. Лево грб на Александар Македонски - три круни.

Coat of Arms of Alexander the Great - first from left. Three crowns on a shield.


Втора слика - грбови на трите добри пагански кралеви и самите кралеви: Хектор од Троја, Александар Велики и Јулие Цезар.

Средина - грб на Александар Македонски - сребрен грифин на црно поле.

Кликнете на сликата за да ја видите во целосен размер!

Coat of Arms of Alexander the Great - second from left. Silver Griphin on black shield

Click on the image to see in full size!

No comments: