Бронзен предмет - Сува Река

Бронзен предмет од железното време, пронајден на археолошкиот локалитет Сува Река, Гевгелија, Република Македонија. Кликнете на сликата за да ја видете во целосен размер.


Object made of copper, found at the archeological site Suva Reka, Gevgelija, Republic of Macedonia. Click on the image to see in full size

No comments: