Сон да се освои светот

Кратка биографија на Александар III Македонски, од В. Илиевски, објавена во Илустриран Забавник. Кликнете на сликата за да ја видите во целосен размер!

1 comment:

Anonymous said...

datum?