Керамички садови - Демир Капија

Керамички вази и садови откриени кај Демир Капија, Република Македонија. Датираат од доцен V век п.н.е.

No comments: