БРАН и неговата приказна

Како може од јужните словени само Македонците за валови, далги и таласи да го користат терминот БРАН. Приказната за БРАН е прилично стара и ни открива доста тајни. А каде би побарале ако не кај веќе проверените извори, Келтската митологија и Санскритот.

Во Келтската митологија богот на морето е ЛИР а негов син е БРАН. Во своето патешествие низ морињата, БРАН пристигнал на женски остров, таму господарката на островот му забранила да си оди и му рекла дека доколку одлучат да си одат, тој и неговите луѓе на првото стапнување на Британското копно ќе бидат ничкосани. Бран не ја послушал и си тргнал дома. Кога првиот негов човек стапнал на копно веднаш се спружил. Од тогаш БРАН бил проколнат вечно да талка низ морето. Долу на сликата е БРАН со неговите луге.

Во античко време Македонците и Келтите биле соседи, затоа и постојат сличности. Но како и за претходните постови, така и за овој не е лошо да направиме контрола преку Санскритот. Видовме дека во Санскритот ВОДА е UDA, па така во Санскритот БРАН е UD-BHRAM (to whirl or move) значи вода која врти, исто така во Санскритот и ВАЛ е VALI (wave, fold), потоа нашето ВРТИ е VRT (round , revolve , roll). Значи оној кој е проколнат вечно да талка низ морето е БРАН, брановите вечно постојат на водните површини, па најверојатно од таму за вода која се врти во водните површини викаме БРАН.

Втората варијанта за потеклото на името на митолошкиот јунак БРАН можеби е поточна. Заштитен симбол на БРАН бил ГАВРАНот, па от тука БРАН = ВРАН (гавран)

Можеби пак не треба да бараме толку варијанти, едноставно БРАН може да биде БРАНЕ (заштитник) од глаголот БРАНИ, имаме многу такви имиња и зборови, Бранимир, Бранко, Бране, браник, одбрана, забрана ...

За да ја зголемиме веродостојноста, во Келтската митологија постои и богот ВЕТЕРИС, и ден денес се расправаат за неговата етимологија во светските кругови. Зошто не се потрудат со нас а и со Санскритот. Најблиску дошле во преводот со Старо Ирскиот, Ветерис го преведуваат како воздух.

Да видиме што ќе ни покаже Санскритот. VATARA (windy , stormy, swift as the wind) во превод ВЕТЕР, ВЕТРОВИТО, потоа имаме и VATR ( blower, air , wind)

На сето ова може само да се каже, ТОЛКУ БЛИСКУ а ТОЛКУ ДАЛЕКУ!

Превемено од http://trebenishte.blog.com.mk/

No comments: