Macedonians in Greece - Time Amanac

Time Amanac 2010 - Countries in the world - Greece, page 287

Тајм Алманах 2010 - Земји во светот - Грција, стр 287

"... Популација (2008): 11.239.000 ... Етнички групи (2000; неофицијален извор; владата тврди дека нема етнички малцинства во Грција) ... Македонци 1.8% ..."

No comments: