Old postcards - Tetovo

Tetovo / Поздрав од Тетово
Tetovo / Тетово, пашин мост и џамија


Tetovo, Square / Тетово, плоштад престолонаследник ПетарSerbian artilery in Tetovo / Српска артилерија во Тетово

No comments: