Адам од Македонија

Адам од Македонија претставува склуптура на машко тело во седечка положба пронајдена на локалитетот Говрлево во близина на Скопје, Република Македонија. Адам од Македонија (Адам од Говрлево) е една од најстарите скулптури на човечко тело во Европа и се проценува дека датира помеѓу 4ти и 3ти милениум пред новата ера.


Adam of Macedonia is a sculpture of male human body in sitting position found at the archeological site of Govrlevo, near Skopje, Republic of Macedonia. Adam of Macedonia (Adam of Govrlevo) is one of the oldest sculptures of human body in Europe. It dates back from the 4 - 3 Millenia B.C.

Нешто повеќе за скулптурата можете да прочитате на блогот Археоблог и интернет енциклопедијата Wikipedia

No comments: