Списание Вардар

Вардар е прво списание за наука, политика и литература на македонски јазик.

Отпечатено е во 1905 година во Одеса, Русија под редакција на Крсте Петков Мисирков, а излегло во само еден единствен број.

Повеќе информации за списанието Вардар можете да најдете на енциклопедија Wikipedia

Кликнете на сликата за да ја видите во целосен размер!

No comments: