Македонскиот грб од XVII век

Македонскиот грб во Берлинскиот Грбовник од крајот на XVII век денес се наоѓа во Deutche Staatsbibliothek.

На штит во германска форма, на црвено поле има жолт исправен лав. Над главата на лавот има круна. Опашката на лавот му е крената и на неа се наоѓа факел што во хералдиката симболизира светла иднина. На штитот има златна петокрака круна. Под грбот во лентата пишува “Macedoniae“ а на лентата над грбот пишува “цимери Мачдонске земле“.

No comments: