Flag of the Republic of Kruševo

Flag of the Republic of Kruševo from 1903Втора верзија ЛИНК

Се смета и за знаме на револтот на Македонците за ослободување од таканареченото турско ропство како што и пишува во статија од 23 мај 1904 година, во американскиот весник New-York tribune (стр. 2):No comments: