Грб од Карловачката Митрополија

Македонскиот Грб во Патријаршиските печати и грбови на Карловачката Митрополија од 1741 година

Грбот на Пеќските патријарси со грбовите на сите земји што спаѓале под јуриздикција на Пеќскиот патријарх Арсение IV Шакабента меѓу кои и Македонскиот грб: црн лав со двокрака опашка на бело поле. Тој е направен од дрво во облик за да може да се стави над врата или влез. Некогаш стоел над влезот на Карловачката митрополија.

Кликнете за да ги видите општит грбови Општ грб 1, општ грб 2, општ грб 3

Превземено од Bratot

No comments: