Бригада Гоце Делчев - знаме

Бригада "Гоце Делчев" (Дванаесеттата македонска бригада) во ослободено Скопје, 1944 година со знамето на бригадата:


No comments: