Macedonia - flag

Реконструкција (А.С.) на знаме од шестата (и петата) конвенција на МПО во САД и Канада, 1927 година.

Macedonian patriotic organisation - MPO 6th Convention in USA and Canada. 1927 (Akron, Ohio, USA). Almanach "Macedonia", page 613
На еден транспарент читаме: "Macedonia for the Macedonians".

Macedonian patriotic organisation MPO 5th Convention in USA and Canada 1920-1930, Almanach "Macedonia", page 613

No comments: