Знамиња - хуриет

Горнобродска чета на ВМРО за време на Хуриетот со две знамиња. Фотографија на Илија Гологанов, публикувана во „Дейли График“ на 29 август 1908 година.29 август 1908; Daily Graphic, 29 August 1908

Знамиња од истиот период (Битола), прикажани на поштенски картички:


No comments: