Зошто ние сме одделна нација

Зошто ние Македонците сме одделна нација

Статија од Васил Ивановски во која тој прави анализа на етногенезата на македонската нација "која има своја територија, свој јазик, истроија и култура"

(IV конгрес на МНС, Детроит 1934) Кликнете на сликата за да ја видите во целосен размер

No comments: