Attributed Flag of Macedonia (1921, 1923)

Реконструкција на припишано знаме на Македонија според картичка Илинден 1921 , и календар Илинден 1923 (фото 2) година (Организација Илинден)


Знаме со натпис "Независима Македонија" (и иницијалите на ВМРО) од илустрација со Тодор Александров на Зенгов - врска

No comments: