Знаме - 1908

Знаме развеано од македонски војводи, за време на хуриетот од 1908 година. Знамето е слично како она на Отоманската империја, со разлика - додадена хоризонтална бела лента во долниот раб, на која е испишан текст (Да живее слобода ?).

Македонски војводи за време нa хуриетот од 1908 година (благодарение на Б. Андонов):

Истата фотографија на која се гледа знамето, од американскиот весник The New York Times (13, декември 1908):
Portrait of an irregular band of Macedonians (А.С.)

No comments: