Насловни страници на светски весници посветени на Македонија

Насловни страници на светските весници "The Graphic" и "Le Petit Journal", посветени на Македонските револуционери во борбата за слобода.No comments: