Славјански топоними во Албанија

Славјанска топографска номенклатура во Албанија, Селиштев 1931 година.

No comments: